Korenmolen De Hoop is een toonaangevend monument in Loenen a/d Vecht.
Iedereen in Loenen a/d Vecht is daar trots op!

Het is echter wel een kwetsbaar monument dat daarom regelmatig onderhoud nodig heeft.
Zo zijn recentelijk met steun van o.m. de provincie de wieken vervangen.

Maar er is meer dat nodig moet gebeuren. Het metselwerk moet dringend opnieuw worden gevoegd. De rietenkap van de molen is zeer slecht en moet beslist worden vernieuwd. Diverse houten onderdelen zijn aan vervanging toe.

Hiervoor vragen wij de inwoners van Loenen a/d Vecht steun. Steun van anderen is natuurlijk ook welkom!


Ja! Ik help mee de molen te behouden.

Ja! Daarom word ik donateur van ‘Stichting Molen De Hoop’
In 2003 is “Stichting Molen De Hoop” op initiatief van een aantal inwoners van Loenen a/d Vecht in het leven geroepen.
Het doel van deze stichting is;
“de bijzondere betekenis van Korenmolen De Hoop te Loenen aan de Vecht als beeldbepalend cultuurhistorisch monument voor Loenen en de provincie Utrecht te versterken”.
De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door o.m:

1.
Activiteiten te ontwikkelen die tot doel hebben de molen en molenaars daar waar mogelijk te ondersteunen in materieel en financieel opzicht zodat de waarde van de molen De Hoop en bijgebouwen volledig tot zijn recht zullen komen.

2.
Het “verwerven van financiële en materiële middelen, afkomstig van plaatselijke subsidieverstrekkers, sponsoren, donateurs en giften”.Zo is onlangs de stelling deels vernieuwd en heeft deze stichting een deel van de kosten op zich genomen.


Voor alle steun zijn wij zeer dankbaar!


Ondersteun deze stichting door donateur te worden:Vermeldt svp je contactgegevens en geef aan of je voor 10, 20 of 30 euro per jaar donateur wil worden. Meer mag natuurlijk ook!  

Je krijgt automatisch het jaarverslag en de digitale nieuwsbrief van de Stichting toegestuurd.Wil je dit niet geef dat dan svp aan.

Natuurlijk is een eenmalige gift ook welkom!Rechtstreeks overmaken naar NL07 RABO 0336 9629 91 op naam van ‘Stichting Molen De Hoop te Loenen’ kan ook.

Voorzitter: Herman Frieling
Secretaris: Dick Vierbergen
Lid: Carla van Schaik