Programma voor schoolgroepen


Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met molens als belangrijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed. Daarom leiden wij graag doordeweeks en op afspraak schoolgroepen rond. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.Er zijn meerdere mogelijkheden voor schoolgroepen:

Een rondleiding door de molenaar – zonder lespakket.

Een standaard rondleiding duurt minimaal een uur. In verband met de veiligheid is 1 volwassen begeleider per 5 leerlingen noodzakelijk. Indien de groep groter is dan 20 personen wordt de groep verdeeld en wordt een extra molengids ingezet. Voor deze optie geldt een tarief van € 1,00 per leerling, met een minimum van € 25,–.
Begeleiders gratis.

Lesmateriaal is beschikbaar op:  www.moleneducatief.nl.
Eventueel kan het programma tegen een geringe vergoeding worden uitgebreid met een glaasje limonade, een kleurplaat of een DVD over broodbakken. Heb je bepaalde wensen dan bespreken we die graag met je.Een lespakket plus rondleiding door de molenaar of theatervoorstelling in de molen.

Twee lespakketten zijn beschikbaar:

1. Wie woont of werkt waar?
 
Cultuurprogramma voor groep 3/4. Uitvoering: voorjaar 2016 (optie). Meer info via  www.kunstcentraal.nl/gemeenten.
Tijdsbeslag: 3 lessen;
In dit project bekijken de leerlingen een monument door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In ons geval de molenaar of molenaarsvrouw. De groep ontvangt een brief van waarin deze hen vraagt naar de molen te komen om hem of haar te helpen met het oplossen van een probleem. Bij het gebouw maken zij kennis met de schrijver van de brief, een rol die gespeeld wordt door iemand van de lokale toneelvereniging. Doordat de leerlingen zich inleven in het personage, diens tijd en probleem blijft het monument geen doods gebouw, maar komt het tot leven.

2. Wind in de zeilen.
 
Voor leerlingen uit groep 7/8, ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht.
Uitvoering: op afspraak met de molenaar.

Leerdoelen: Leerlingen maken kennis met de 17de eeuw.
Ze onderzoeken voorwerpen en werken zelfstandig aan werkbladen. Ze ontwikkelen kaartvaardigheden, technisch inzicht, worden zich bewust van de relatie tussen het landschap en de molen en leren welke invloed de molen heeft gehad op ons taalgebruik.

Tijdsbeslag: 4 voorbereidingslessen, bezoek aan de molen, 2 verwerkingslessen.
Plaats van uitvoering: in de klas en in de molen.
Lesmateriaal: Docentenhandleiding, werkbladen om te kopiëren, molenvoorwerpen, wandplaten.
Kosten: € 2,00 per leerling met een minimum van € 30,00 (incl. bezoek molen). Begeleiders: gratis

Beschrijving:
In de klas staat een zware zak met voorwerpen.
Bij de zak zit een politiebericht waarin de politie de klas vraagt hen te helpen bij het opsporen van de eigenaar. Het blijken voorwerpen van de plaatselijke molen te zijn. Aan de hand van deze voorwerpen, beeldmateriaal en een historische kaart maken de leerlingen kennis met de molen in hun eigen omgeving en de werking daarvan. Door het luisteren naar een voorleesverhaal en het bestuderen van 17de-eeuwse bronnen leven de leerlingen zich in in de geschiedenis.
Na de voorbereidingslessen volgt een bezoek aan de molen, met een rondleiding door de molenaar zelf.
In de verwerkingslessen gaan de leerlingen aan de slag met molenspreekwoorden, en schrijven ze zelf het verhaal af.


Contact: via het contactformulier op deze website.